Poľnovýroba a agroslužby

+421 915 945 210
bamara.sro@gmail.com

Palivové drevo, štrky – piesky, zemné a výkopové práce

+421 905 617 041

Adresa
BAMARA s.r.o.
Pod Brehom 221/51
076 05 Brehov
Slovensko

Fakturačné údaje
BANKA: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK76 0900 0000 0005 5281 5312
SWIFT: GIBASKBX
IČO: 36760901
DIČ: 2022354829
IČ DPH: SK2022354829

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 19613/V