Poľnohospodárska výroba a agroslužby

Spoločnosť Bamara s. r. o. vznikla v roku 2007 s cieľom poskytovať a zabezpečovať prvotné služby v oblasti poľnohospodárstva, rastlinnej a živočíšnej výroby, Aj napriek ťažkým podmienkam podnikania v tejto oblasti sa nám, ako mladej firme podarilo vďaka flexibilite a modernému prístupu udržať na trhu a tieto služby sa nám darí úspešne dodávať aj v súčasnosti k spokojnosti odberateľov.

Naša činnosť sa prevažne orientuje na poľnohospodársku prvovýrobu a poskytovanie služieb v agrosektore. Podnikanie v poľnohospodárstve nás s príchodom nových technológii v oblasti starostlivosti o pôdu a v živočíšnej výrobe núti neustále sa zdokonaľovať, aby sme udržali krok s najsilnejšími.

V agrosektore ponúkame možnosť využitia našich služieb pre malých podnikateľov ale i pre veľké firmy a to od orby, cez siatie až po výmlat.

Okrem poľnohospodárskych služieb taktiež poskytujeme aj služby ako čistenie pozemkov od náletových drevín, frézovanie pozemkov, orezávanie pozemkov, štiepkovanie drevnej hmoty a podobne.

V súčasnosti obhospodarujeme pôdu o celkovej rozlohe:

0