Zemné a výkopové práce

Od roku 2016 realizujeme aj zemné a výkopové práce spolu s terénnymi úpravami, výkopmi inžinierskych sietí alebo výkopmi čističiek odpadových vôd. Práce realizujeme minibágrom JCB 8018, ktorý je schopný pracovať v miestach s obmedzenými priestorovými podmienkami. Stroj je schopný dostať sa aj na najneprístupnejšie miesta a k jeho výhodám možno zaradiť aj jeho nízku hmotnosť. Vďaka širokým gumeným pásom je tak tlak na podložie minimálny, takže stroj môže pracovať aj na už upravených terénoch, trávnikoch alebo dlažbách.

Ponuka služieb:

– Zemné a výkopové práce
– Výkopy inžinierskych sietí (voda, plyn, elektro)
– Výkopy základových rýh
– Planírovanie terénu
– Výkopy čističiek a žúmp
– Odvoz stavebného odpadu a zeminy