Štrky – piesky

Okrem iného sa spoločnosť BAMARA zaoberá aj predajom rôznych frakcií štrkov, piesku a cementu, s následnou nákladnou dopravou vozidlami s nosnosťou od 1t do 24 t na jedno auto priamo až k vám domov.

Druh materiálu Frakcia kameniva Priemerná objemová hmotnosť
Drvené kamenivo 0/32 1700 kg/m3
Drvené kamenivo 0/63 1700 kg/m3
Drvené kamenivo 0/125 1500 kg/m3
Drvené kamenivo 0/150 1400 kg/m3
Drvené kamenivo 0/4 1400 kg/m3
Drvené kamenivo 0/8 1400 kg/m3
Drvené kamenivo 4/8 1400 kg/m3
Drvené kamenivo 8/16 1610 kg/m3
Drvené kamenivo (makadam) 16/32 1550 kg/m3
Drvené kamenivo 32/63 1490 kg/m3
Drvené kamenivo 63/125 1490 kg/m3
Lomový kameň triedený 1800 kg/m3
Piesok 1450 kg/m3
Hlina 1380 kg/m3